Thi công sửa nhà cấp 4 sử dụng triệt để không gian