Đại tu lại căn hộ 75m2 tại Hà Nội chỉ với 350 triệu đồng