Biến nhà thành không gian xanh mát chỉ với 95 triệu