Những sai lầm trong thiết kế nội thất mà nhiều người thường mắc phải