Gỗ công nghiệp - Một chất liệu mới trong lát sàn nhà